‘ใบเฟิร์น’ ยินดีร่วมงาน ‘ไป่ ทาคน’ แต่ไม่พร้อมมีรักใหม่