‘ชัช แทนกาย’ จัดทำละครเทิดพระเกียรติ ‘สองมือที่คอยประคอง’