“เนย โชติกา” เล็งปั้มลูกคนที่สอง เผยไม่พร้อมรับงานละคร