ยังไม่ทิ้งบันเทิง “ฟิล์ม รัฐภูมิ” แต่การเมืองคือตัวตน (มีคลิป)