‘ปิ่น เก็จมณี’ ยกความสัมพันธ์แม่ลูกคือครูของกันและกัน (มีคลิป)