‘แบงค์ อนุสิทธิ์’ คว้าปริญาใบที่ 3 เตรียมสอบผู้พิพากษาปีหน้า