ที่แรก! ‘ตั้ม-โดม’ พาบุกทุกมุมของร้าน ‘คิวค่ะ อิซากายะ