พาไปเยี่ยม ‘แม่มะลิ’ และผองเพื่อน ที่ ‘สวนสัตว์เปิดเขาเขียว’