เจ๊จ่าผ่าดวง ประจำวันที่ 18 – 24 สค. 2562 สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์