“เราสองคนไม่ต้องรู้จักชื่อกันดีกว่า” 9 ปี กวนมึนโฮ