“จองอึนจี” กับคอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอที่ “ประเทศไทย” เท่านั้น!!