นักแสดงหน้าใหม่ ดีกรีด็อกเตอร์ “พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล”