คุณมัมว่าใครเนียนเหรอคะ? หลัง ‘พลอย’ โพสต์รูปตัว…บนต้นไม้!