เจ๊จ่าผ่าดวง ประจำวันที่ 25 – 31 สค. 2562 สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์