“ตรี-เน๋ง” ขึ้นแท่นหนุ่มฮอต อวดซิกแพ็คล่ำเข้าฉากอาบน้ำ