“น็อต” ชวนพ่อ “ตุ่ม” เที่ยว “สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา” แลนด์มาร์คใหม่ของชลบุรี