‘ปู ไปรยา’ ชิง! The Most Inspiring Asian Women ร่วมคนดังทั่วโลก