มาจอยกัน EP.1 เที่ยวเชียงคาน จ.เลย

13

อพท. ได้จัดทำแผนแม่บทฯเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ในหลายพื้นที่ ชุมชนต่างๆจึงถูกทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบวิธีชีวิตของท้องถิ่นนั้น

งานนี้เป็นการพาเราไปเจอสถานที่สวยๆ ในระยะเวลาอัน สั้น ทำไมฤดูฝน จะเที่ยว เชียงคาน ไม่ได้ ไปดูกันเลยจ้า จะสนุกสนาน หรรษาแค่ไหน กับบรรยากาสความฟินริมโขง จ.เลย กับ พิธีกรสายฮา จอย นฤมล หรือ จอย ดาวกระจาย ที่มา ประเดิมรายการท่องเที่ยวแนวใหม่ มาจอยกัน ให้ได้ติดตามกัน บอกเลยว่า นัวจ้าา!!!