ลุ้นเบอร์แรง! “จอส” ยอมเสี่ยงอันตรายช่วยชีวิต “เต”