เก้า-จั๊กจั่น-อาร์ต-ซาบีน่า นั่งแท่นเมนเทอร์ The Face Men Thailand 3