ครั้งแรกไทย-ไต้หวันดูพร้อมกันกับ ‘ลิขิตรักข้ามดวงดาว’