‘แบม เปรมินทร์’ ไข้เลือดออก เล่นงาน! ไข้สูง 40 องศา