“ เมญ่า” เลิก “ ฟิลิป” สามีชาวต่างชาติ เหลือสถานะ “ พ่อของลูก และเพื่อนที่ดี”