ศิริราช ชี้ชัด! น้ำตาล’ เสียชีวิตเพราะ ‘วัณโรคหลังโพรงจมูก’

<