เปิดตัวคนพิเศษ ‘เชียร์ ฑิฆัมพร’ ยัน ยังไม่เรียกแฟน แต่คนนี้คือกำลังใจ