อะตอม สัมพันธภาพโพสต์เฟสบุ๊คครั้งแรกหลังเข้าผ่าตัดไส้ติ่ง