งานคืองาน “เกรซ กาญจน์เกล้า” ลั่นรักเราต้องเข้าใจงานเราด้วย