“ชมพู่” บินเดี่ยวร่วมงานแฟชั่นวีค แอบแย้มมีเซอร์ไพร์ส