สวยงามตามท้องเรื่อง ผ้าซิ่นจาก กลิ่นกาสะลอง ไม่ว่าจะยุคไหนก็ยังงดงาม

231
</