‘จ๊ะ อาร์สยาม’ เตือนซื้อบ้าน ขายต่อไม่ได้ เพราะที่ดินมีปัญหา!