‘ทอม อิศรา’ เบิร์ธเดย์พ่อ ผ่านความคิดถึง ในวันที่ท่านล่วงลับ