ธีร์-ภูมิธนะวัชร์ อดีตดาราป่วยหนักวัณโรคทับต่อมน้ำเหลือง

147