เปิดใจ ‘ตรี ภรภัทร’ กว่าจะมีวันนี้ ที่นี่ที่แรก!

14183