หวานใจไฟเขียว “นาว” เลิฟซีน “เข้ม” ถี่ ใน “หัวใจลูกผู้ชาย”