ความสุขอีกวันหนึ่งของชีวิต สายป่าน-วุฒิ ลั่นระฆังวิวาห์ชื่นมื่นเช้านี้