‘จูเนียร์’ หนุ่มไซส์เล็ก แต่(FASHION)ไม่เล็กนะครับ

65