ถือเป็นพรสวรรค์ ‘เกรซ กาญจน์เกล้า’ ขึ้นแท่นเจ้าแม่เพลงละคร