ทีมแพทย์แถลง ‘วินัย’ เป็นโรค ‘เพมฟิกอยด์’ มีโอกาสหายได้ ต้องใช้เวลา