“นาวินต้าร์” รับเล็งซื้อบ้านที่อังกฤษ ยันราคาสมเหตุสมผล