มิน-พีชญา สวยสุดพลัง จัดแฟชั่นโอต์กูตูร์ กลางปารีส