‘เต๋อ ฉันทวิชช์’ ปล่อยลุ้น เรียก ‘ใหม่’ แฟน ยังไม่อยากจำกัดความ นิยามรัก