‘ต่าย นัฐฐพนท์’ การันตี ‘ภูตพิศวาส’ เวอร์ชั่นนี้ เป็นความเหมือนที่แตกต่าง