‘เดวิด แบคแฮม’ ปิดพระราชวังแวร์ซาย ฉลองครบรอบแต่งงาน 20 ปี

42