1 วัน สัมผัสวิถีริมโขง ทำชีวิตให้ช้าลง ที่ ‘เชียงคาน’

90