อิสระอีกคน ‘พีค ภัทรศยา’ ไม่ต่อสัญญา ‘ช่อง 7’

100