เด็กเซราะกราว ปล่อยคัฟเวอร์ Kill This Love เป๊ะกว่านี้ ก็ Blaclpink แล้วล่ะ