ส่งกำลังใจ ให้ ‘วิศิษฐ์ ยุตติยงค์’ ดาวร้ายในอดีต ผ่าตัดลิ้นหัวใจ