‘เมฆ จิรกิตติ์’ รับแมนๆ ชอบ ‘วันเดอร์เฟรม’ ให้สถานะเก๋ๆเพื่อนที่พิเศษ