รู้ยัง! โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เป็นแค่ในสุนัข แมวก็เป็นได้เหมือนกันนะ