“อเล็กซ์ เรนเดล” ปลื้มใจทำกิจกรรมเพื่อนคนในเรือนจำ